Символика на Сватбените Цветовете

Цветовете в българската сватба имат значителна роля, що се отнася до символиката на свещеното тайнство. Те са не само една остаряла традиция, а точно обратното,  представляват непрестанна променлива, изразяваща различията относно обредните ритуали за отделните етноси. Тържеството на цветове и  разнообразието от символика са уникална подправка за оригиналност, колорит и красота в традициите ни що се отнася до самото събитие.

Символиката на цветовете се дължи на обективните особености на психиката, на всевъзможните асоциации, които често са доста прости: зелено – пролет, събуждане, надежда; синьо – небе, чистота; червено – огън, кръв; жълто – слънце, живот; черно – тъмнота, страх, неясност, смърт. Такива тълкувания се дължат най-вече на всекидневния ни опит, който се допълва от митологичните, религиозните и естетическите ни възгледи.

Но има и такива случаи, в които  едни и същи цветове  символизират противоположни значения. Отделните цветове имат различно значение за различните култури по света. Те символизират история, традиции, вярвания и емоции .

През вековете цветовете са започнали да имат свое значение и биват натоварени с различен смисъл и символика

Научни изследвания са доказали психологическото им въздействие и че  огромна роля за тази разлика имат културата, религията и епохата в даден регион.

Символика на цветовете:

  • Червен – любов, романтика, страст, желание, живот, чувствителност
  • Бял – чистота, невинност, съвършенство
  • Жълт – движение, енергия, слънце, творчество
  • Зелен – плодородие, равновесие, стабилностo

Изследванията върху цветовете и тяхното въздействие през годините сочат, че настроението, мотивацията за работа, сексуалния живот, апетита, функционирането на мозъка, всичко това се влияе от цветовете, които ни заобикалят.

Цветовете говорят на всички езици – тази крилата фраза, написана за първи път през 1721 г. , е в пълна сила до ден днешен. Значенията на цветовете са важни за много аспекти от живота – как да декорирате дома си, в какъв цвят да се облечете и  как да организирате сватбеното  си тържество и др.